Tarieven en voorwaarden

Wij proberen de dieren hier in de opvang de best mogelijke zorg te bieden. Wij bieden hen natuurlijk een warme, schone leefomgeving, eten en drinken, aandacht en zo nodig medische zorg. Dit brengt kosten met zich mee. Vandaar dat wij, bij het vinden van een nieuw huis voor deze dieren, een bijdrage in de kosten vragen. Dit is niet toereikend, maar toch een stapje in de goede richting. 
 

Tarieven

Hieronder vindt u de prijzen die wij hanteren bij de plaatsing van een kat of hond. U kunt bij ons pinnen.

Katten

Alle katten zijn gesteriliseerd/gecastreerd, ze hebben een chip, de nodige inentingen, ze zijn ontwormd en ontvlooid.
 
Katten < 6 maanden: € 110,00
Katten > 6 maanden: € 105,00
Afstand kat: €  95,00

Honden

Alle honden zijn ingeënt, ontwormd, ontvlooid, gechipt en hebben een paspoort/inentingsbewijs. De honden, afkomstig uit het middellandse zee gebied, zijn allemaal getest op de buitenlandse ziektes Leishmania, Ehrlichia, Filaria, Anaplasmoses en Babesiosa. Nagenoeg alle volwassen, buitenlandse honden zijn gecastreerd of gesteriliseerd.
Honden < 6 maanden: € 270,00
Honden > 6 maanden: € 250,00
Honden gesteriliseerd/gecastreerd: € 300,00
Afstand hond: € 200,00
 
 Algemene Voorwaarden “Dierenopvang Koningen”
 1. Deze adoptieovereenkomst is gebaseerd op bruikleen. Dierenopvang Koningen blijft te allen tijde eigenaar en adoptant heeft als bruiklener het recht het dier onder zijn hoede te nemen en de verplichting om als een goede adoptant op zijn kosten het dier duurzaam, in beginsel tot de dood van het dier, te verzorgen volgens de daarvoor in Nederland algemeen voor dieren geldende maatstaven van goede verzorging, waaronder voldoende vrijheid van beweging, goede voeding en behoorlijke huisvesting.
 2. De adoptant heeft altijd een proefperiode van 3 weken. Blijkt binnen deze periode dat de adoptant het dier niet kan houden is de adoptant verplicht het dier terug te brengen naar Dierenopvang Koningen. De adoptant ontvangt het aankoopgedrag minus 13,00 euro administratiekosten terug doormiddel van een bankoverschrijving.
 3. De proefperiode kan alleen in overleg met Dierenopvang Koningen verlengt worden, door de adoptant, met nogmaals 3 weken. Blijkt binnen deze periode dat de adoptant het dier niet kan houden is de adoptant verplicht het dier terug te brengen naar Dierenopvang Koningen. De adoptant ontvangt het aankoopgedrag minus 13,00 euro administratiekosten terug doormiddel van een bankoverschrijving.
 4. Het is de adoptant verboden het dier af te staan aan derden of te verkopen zonder vooraf schriftelijke toestemming van Dierenopvang Koningen.
 5. Is het voor de adoptant niet langer mogelijk om voor het geadopteerde dier te zorgen dan wordt het dier in overleg met Dierenopvang Koningen terug gebracht naar Dierenopvang Koningen. De adoptant betaald het dan geldende afstandsbedrag.
 6. Wordt het dier ziek binnen 2 weken na adoptie kan de adoptant hiervoor een vergoeding krijgen, hiervoor moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
  1. Er moet een vermoeden bestaan dat het dier dit bij Dierenopvang Koningen al onder de leden had.
  2. Kosten worden enkel vergoed na overleg van de adoptant met Dierenopvang Koningen.
  3. Kosten worden vergoed tot een maximum van €100 voor honden en €50 voor katten.
  4. Kosten die redelijker wijs vallen onder te verwachten kosten van het houden van een dier vallen buiten deze vergoeding. Het gaat hierbij om de volgende aandoeningen:
   1. Tandheelkundige problemen
   2. Inentingskosten
 • Chronische aandoeningen
 1. Oude fracturen of andere aandoeningen aan het bewegingsapparaat
 2. Overige huisdieren vallen buiten deze vergoeding
 1. Dierenopvang Koningen streeft er naar om alle dieren gesteriliseerd of gecastreerd te plaatsen. Is het dier niet gesteriliseerd of gecastreerd dan is de adoptant verplicht om dit te laten doen zodra dit medisch verantwoord is of dat het dier de juiste leeftijd heeft bereikt. De kosten hiervoor zijn voor de adoptant.
 2. Het is de adoptant verboden om met het dier te fokken. Hierop staat een boete van €454,00
 3. De adoptant is verplicht om bij verhuizing of bij verandering van telefoonnummer deze zo snel mogelijk door te geven aan Dierenopvang Koningen.
 4. Binnen 3 tot 6 maanden na de adoptie van een hond vindt een nacontrole plaats. Deze nacontrole wordt uitgevoerd door een inspecteur van de Hondenbescherming.
Zoeken
Evenementen
Momenteel zijn er nog geen evenementen gepland.
Renovatieproject

Help ons helpen!

Bestel bij Zooplus of Bol.com of verzeker uw huisdier bij Proteq door op bovenstaande plaatjes te klikken. Wij krijgen dan ook een deel van de opbrengst, wat we goed kunnen gebruiken om de dieren te helpen.zooplus.nl


algemeen